راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته صنایع هوافضا کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته صنایع هوافضا کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Sanaye_Hava_Faza_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع هوافضا کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام آلات دقیق، با پیتوت و استاتیک کار می‌کنند؟

۱) گشتاورسنج - شتاب سنج - سریدن نما

 ۲) ارتفاع‌سنج - سرعت‌نما - میزان اوج و فرود

 ۳) ارتفاع‌سنج - سریدن نما - میزان اوج و فرود

 ۴) ارتفاع‌سنج - شتاب سنج - میزان اوج و فرود

2- با توجه به اینکه هر اینچ بالا بردن فشار در دریچه ارتفاع‌سنج1000 پا ارتفاع بیشتری نشان می‌دهد، چنانچه هواشناس فشار فرودگاه را ۲۹٫۵۱ اینچ گزارش نماید، ارتفاع مخصوص فرودگاه چند پا است؟

1) 29510                      2) 1000

3) 590                       4) 410

۳- در یک Slip Indicator چهاردقیقه‌ای، ۴۵ درجه گردش با یک پهنای عقربه، چند ثانیه طول می‌کشد؟

1) 30                  2) 60

3) 120                4) 240

4-  امواج با فرکانس ۳۰۰ تا 3000 کیلو سیکل و ۳۰ تا ۳۰۰ مگا سیکل، به ترتیب جزو کدام یک از موارد زیر است؟

۱) HF و VHF

۲) UHF و SHF

3) MF و UHF

۴) MF و VHF

5- در نشان‌دهنده HSI در حالت استفاده از VOR، عقربه CDI کامل به طرف راست چسبیده است. معنی و مفهوم آن، کدام است؟

۱) ردیال موردنظر، از ده درجه به بالا و در سمت چپ است.

۲) ردیال موردنظر، از پنج درجه به بالا و در سمت چپ است.

۳) ردیال موردنظر، از پنج درجه به بالا و در سمت راست است.

۴) ردیال موردنظر، از ده درجه به بالا و در سمت راست است.

6- کدام مورد درخصوص عدد ماخ، صحیح نیست؟

 ۱) قابلیت تراکم‌پذیری سیال را نشان می‌دهد.

۲) نسبت سرعت صوت به سرعت هواپیما است.

۳) نسبت انرژی جنبشی به انرژی حرارتی سیال است.

۴) سرعت هواپیما را نسبت به سرعت صوت نشان می‌دهد.

7- شخصی هواپیمایی را می‌بیند که از بالای سرش با سرعت زیادی عبور می‌کند، ولی صدای آن را نمی‌شنود. به محض آنکه هواپیما در فاصله افقی ۸ کیلومتری و ارتفاع ۶ کیلومتری از شخص قرار گرفت، او صدای هواپیما را می‌شنود. هواپیما با چه سرعت ماخی پرواز می‌کند؟

1) 1.3                         2) 0.3

3) 1.6                        4) 0.6

8- مطابق قانون برنولی، در جریان‌های غیر لزج مادون صوت، در صورتی که سرعت جریان بیشتر شود، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

 ۱) فشار کاهش می‌یابد.

۲) فشار بیشتر می‌شود.

۳) فشار ثابت می‌ماند

4) اگر جریان ایزوترمال باشد، فشار ثابت می‌ماند.

9- آنتروپی یک سیستم ترمودینامیکی که در آن انتقال جرم و انرژی وجود ندارد، به مرور زمان چه تغییری می‌کند؟

۱) همیشه افزایش می‌یابد.

۲) همیشه کاهش می‌یابد.

 ۳) یا ثابت می‌ماند و یا افزایش می‌یابد.

۴) ثابت می‌ماند.

10- دمای هوا در کدام بخش از موتور جت، بالاتر است؟

 ۱) محفظه احتراق

2) توربین

 ٣) نازل خروجی

4) کمپرسور

11-  APU چیست؟

۱) Auxiliary Power Uniform قدرت یکنواخت اضافی

۲) Additional Product Unit: واحد تولیدی هواپیما

۳) Auxiliary Power Unit موتور کمکی هواپیما

۴) Additional Power Unit: موتور اضافی هواپیما

۱۲- در هواپیماهای بال بالا (High Wing)، محل مرکز ایرودینامیکی هواپیما در کجای محور افقی آن (Longitudinal Axis) قرار دارد؟

 ۱) پایین

۲) جلو

۳) پشت

۴) بالا

۱۳- چنانچه مسافری با پرواز مستقیم، از تهران عازم پاریس باشد و شروع مسافرت از تهران به وقت محلی، ساعت 7:00 صبح و ورود به پاریس به وقت محلی آنجا ساعت 11:00 صبح باشد، مدت زمان مسافرت چند ساعت است؟ (اختلاف زمانی برای تهران به وقت گرینویچ 4:30 + و برای پاریس 00: 2+ می‌باشد.

 ۱) چهار ساعت ونیم

۲) شش ساعت ونیم

۳) هفت ساعت

۴) هیجده ساعت

 ۱۴- آزادی هوایی (Stand Alone Cabotage) چیست؟

۱) آزادی هشتم است که به شرکت‌های هواپیمایی خارجی اعطا می‌شود و آن شرکت‌ها مجاز به پرواز بین نقاط داخلی کشور اعطاکننده هستند، مشروط بر اینکه ابتدا یا انتهای پرواز به کشور متبوع خود، ختم شود.

۲) آزادی نهم است که به شرکت هوایی خارجی داده می‌شود که بین نقاط داخلی یک کشور پرواز نماید.

۳) ترکیب آزادی هشتم و نهم است که به شرکت‌های هوایی داده می‌شود که مستقل از آن کشور باشند.

۴) کابوتاژی است که صرفاً به یک شرکت هوایی داده می‌شود.

 ۱۵- هواپیمایی مسیر تهران اصفهان را با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت طی می‌کند و بلافاصله با سرعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت برمی‌گردد. سرعت متوسط این هواپیما، چند کیلومتر بر ساعت است؟

1) 480                        2) 500

3) 520                       4) صفر

۱۶-حداقل سرعتی که هواپیما هنگام فرود باید داشته باشد، کدام است؟

1)                                 2)

3)                         4)

۱۷- از بین انواع نیروی پسا (Drag)، کدام یک با تغییرات سرعت، نسبت عکس دارد؟

۱) پسای القایی (Induced Drag) )

۲) پسای شکلی ((Form Drag)

۳) پسا مزاحم (Parasite Drag) )

۴) پسای اصطکاک سطحی (Skin Friction Drag) )

۱۸- با افزایش زاویه حمله در یک هواپیمای در حال حرکت، کدام مورد افزایش می‌یابد؟

۱) سرعت واماندگی (I C ( Stall Speed)

2) زاویه نصب بال (Incident Angle))

3) نیروی پسا (Drag)

۴) سرعت حرکت هواپیما ( A/C Speed)

۱۹- نسبت منظر بال (Aspect Ratio)، به نسبت کدام یک از موارد زیر گفته می‌شود؟

 ١) وتر به طول بالا

۲) ضخامت به وتر بال

 3) ضخامت به طول بال

۴) وتر به ضخامت بال

۲۰- دیمانسیون عدد رینولدز (Re)، کدام است؟

1)                                  2) دیمانسیون ندارد

3)                               4)

۲۱- میزان سفت و یا شل بودن یک پیچ را با کدام ابزار اندازه می‌گیرند؟

۱) ترمومتر

۲) دینامومتر

۳) بارومتر

۴) تورک متر

 

۲۲- واحد ظرفیت خازن، کدام است؟

۱) فاراد

۲) کولمب

۳) هنری

۴) وات

۲۳- سه مقاومت ۲۲، ۵ و ۳ أهمی را به صورت سری به اختلاف پتانسیل ۲۸ ولت متصل کرده‌ایم. شدت جریان الکتریکی در مقاومت ۲۲ أهمی، چند آمپر است؟

1) 0.786                                    2) 1.03

3) 0.93                                      4) 10.3

۲۴- مطابق کنوانسیون شیکاگو، کدام مورد درخصوص یک هواپیمای بدون خلبان، صحیح است؟

۱) کنوانسیون شیکاگو در این خصوص، نظری ابراز نکرده است.

 ۲) می‌تواند بدون کسب اجازه از یک کشور متعاهد، بر فراز آن پرواز نماید.

 ۳) نمی‌تواند بدون کسب اجازه ویژه از یک کشور متعاهد، بر فراز آن پرواز نماید.

۴) کنوانسیون شیکاگو، صرفاً در مورد هواپیماهای دارای خلبان و غیرنظامی است.

 ۲۵- کدام یک از موارد زیر، جزو اسناد همراه هواپیما نیست؟

۱) دفتر پرواز هواپیما

 ۲) گواهی قابلیت پرواز هواپیما

 ۳) گواهینامه استفاده از موتور و آلات دقیق هواپیما

۴) گواهینامه‌های لازم جهت هر یک از کارکنان هواپیما

۲۶- AOC چیست؟

 ۱) گواهی قابلیت پرواز هواپیما

۲) گواهینامه صلاحیت پرواز خلبان

 ۳) گواهی فعالیت شرکت هواپیمایی

۴) گواهینامه استاندارد عملیات پرواز

 ۲۷- کدام یک از موارد زیر، از اهداف ایکائو نیست؟

 ۱) سلامت و ایمنی پروازها

۲) حفاظت از محیط زیست

 ۳) ارتقای کارآیی هواپیمایی کشوری

۴) حفظ وضعیت موجود صنعت حمل‌ونقل هوایی

 ۲۸- کدام انکس (Annex)، در خصوص گواهینامه مراقبین پرواز است؟

 ۱) انکس یک

۲) آنکس دو

۳) انکس سه

۴) انکس چهار

۲۹- مقررات بین‌المللی ثبت هواپیماها، در کجا درج شده است؟

 ۱) CAD سازمان هواپیمایی کشوری

۲) انکس ۷ پیمان شیکاگو

 ۳) قانون تأسیس هواپیمایی کشوری

۴) مقررات اداره ثبت استان‌ها

۳۰- کدام مورد، جزو کالاهای خطرناک در حمل بار هوایی نیست؟

 ۱) ماهی آکواریومی

۲) کبریت

 ۳) باتری لیتیومی

۴) سوخت

۳۱- موضوع انکس نوزده، مربوط به کدام سیستم مدیریتی است؟

۱) ریسک

۲) امنیت

3) ایمنی

۴) هوانوردی

۳۲- کد فرودگاه مهرآباد (ایکائو)، کدام است؟

۱) OISS

2) EP-OII

3) EP-OIS

4) OIII

۳۳- مقر کدام یک از موارد زیر، در کانادا نیست؟

1) ICAO                      2) EASA

3) IATA                     4) EATA

۳۴- گواهینامه نوعTC ( Type Certificate) هواپیما را کدام کشور صادر می‌کند؟

۱) هواپیما در آنجا پرواز می‌کند.

۲) هواپیما در آنجا تعمیر می‌شود.

 3) هواپیما در آنجا طراحی و تولید می‌شود.

۴) هواپیما در آنجا ثبت یا رجستر می‌شود.

۳۵- ممیزی نوع سوم، برای کدام مورد است؟

 ۱) صدور گواهینامه

۲) ارزیابی عملکرد خدمات پرواز

 ۳) تمدید صلاحیت پروازی هواپیما

۴) تأیید صلاحیت کروی پروازی

 ۳۶- مطابق انکس ۱۳ ایکائو، مسئول بررسی سوانح هواپیمایی کیست؟

۱) اداره بررسی سوانح و حوادث

2) ICAO

۳) سازمان هواپیمایی کشوری ایران

۴) IIC

۳۷- کشور ایران، عضو کدام یک از موارد زیر نیست؟

۱) کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد COPUOS) )

۲) سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه APSCO) )

۳) سازمان تجارت جهانی

۴) سازمان بهداشت جهانی (WHO )

۳۸- کدام مورد درخصوص علامت ملیت روی هواپیماهای ایرانی، صحیح است؟

1) IR مخفف Islamic Iran است.

 ۲) EP و توسط ICAO تعیین شده است.

 ۳) EP مخفف Empire of Pahlavi است.

۴) IRI مخفف Islamic Republic of Iran است.

 ۳۹- کدام مورد درخصوص محل درج علائم ثبتی و ملیتی هواپیما، صحیح است؟

۱) صرفاً علائم ثبت، در زیر بال‌ها

 ۲) صرفاً علائم ثبت، بر روی بال‌ها

 ۳) علائم ملیت و ثبت، روی بال چپ و زیر بال راست

۴) علائم ملیت و ثبت، روی بال راست و زیر بال چپ

 ۴۰- مطابق تعاریف ایکائو کدام مورد صحیح است؟

۱) اتفاقی که در اثر آن حداقل یک نفر از مسافرین هواپیما به شدت زخمی شود، سانحه (Accident) است.

 ۲) اتفاقی که در اثر آن یک نفر از مسافرین هواپیما به شدت زخمی شود، حادثه (Incident) است.

 ۳) در حادثه (Incident) اتفاقی رخ نداده است، ولی ممکن بود اتفاقی رخ دهد.

۴) در حادثه (Incident) حداقل یک نفر جان خود را از دست داده است.

 ۴۱- مدار ژئوسنکرون (Geosynchronous) چیست؟

۱) مداری است که دوره گردش ماهواره در آن، برابر گردش زمین است.

 ۲) مدار ثابتی است که در آن، مدار ماهواره‌ها با سرعت صوت در حال حرکتند.

 ۳) مداری است که مطابق قطب مغناطیسی زمین است و عمود بر خط استوا است.

 ۴) مداری با شعاع بیش از 45000 کیلومتر است که همواره بخشی ثابت از زمین را رصد می‌کند.

 ۴۲- GNSS مخفف کدام مورد است؟

Global Navigation Safety System (1

2) Gabriel Navigation Software System

3) Global Navigation Satellite System

4) Gabriel Navigation Safety System

۴۳- دمای هوا در ناحیه تروپوسفر، به ازای هر ۱٫۰۰۰ متر افزایش ارتفاع، چگونه است؟

1) در ناحیه تروپوسفر، دمای هوا ثابت است و به ارتفاع بستگی ندارد.

 ۲) ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

 ۳) ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

۴) ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

۴۴- تغییر مکان عمودی نقطه C، کدام است؟

نیروی عمودی = P ، طول تیر = L ، مدول الاستیسیته = E ، سطح مقطع تیر = A

1)

2)

3)

4)

۴۵- ایرفویلی را مطابق اطلاعات زیر، در تونل باد قرار داده‌ایم. نیروی برقی (Lift) وارده بر آن، کدام است؟

0.8= ضریب بر آ=Cl ،m/s200= سرعت باد = V ، kg/m3 1=  دانسیته هوا =p

5°= زاویه حمله ایرفویل=α، 0.01m2= مساحت بال =S

۱) ۸۰۰ نیوتن

۲) ۳۲۰ پاسکال در متر

۳) ۱۶۰ نیوتن

 ۴) ۸۰۰ پاسکال در مترمربع

46 -An Annex to the Chicago convention normally contains

1) only Standards

2) only Recommendations

3) Guidance Material only

4) Standards and Recommended Practices (SARPS)

47 -The objective of an investigation in terms of ICAO Annex 13 is to .....

1) determine system failures

 2) allocate blame and liability

 3) cover up any noncompliance with regulations

 4) determine the cause of accident and to make safety recommendations

48 -A mandatory requirement of compliance with an ICAO Annex provisions is designated as ...

1) have to

2) may

3) shall

4) should

49- The state of .................. shall take all reasonable measures to protect the evidence of an A/C Accident.

 1) operator

2) occurrence

 3) registry

4) design

50- In all .............. accidents police shall be informed.

 1) major

2) minor

 3) fatal

4) serious

51- Actual life of an airplane is determined by ...

1) TSN

2)CSN

3) TBO

4)TTO

52- The A/C weight and actual CG location is essential to ..................

 1) A/C design

2) A/C operation

3) A/C balance

4) all of the above

53- OEW stands for?

1) Occupational Environment Wave

3) Operating Empty Weight

2) Operation of Equipped Wedge

4) Over Estimated Weight

54- At the termination of flight, the pilot in command shall report all known or suspected defects in the airplane to the ........

 1) state

2) operator

3) ATC

4) owner

55- Flight recorder shall be switched off during

1) landing

2) En-rout

 3) take off

4) none of the above

56- Who shall approve the formulation of flight time and flight duty periods in civil air transportation?

1) State of manufacturing

2) Operator

 3) State of operator

4) Pilot in command

57- Which of the following is the main limitation of helicopters?

 1) Noise

2) Vibration

 3) Low speed

4) Wind azimuth

Reading Comprehension:

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

 

According to the NTSB, a unique and potential safety hazard has developed concerning the wake vortices generated by Boeing 757 aircraft. From December 1992 to March 1994 there have been several accidents and incidents in which an airplane on approach encountered severe wake-vortex turbulence while flying behind a 757. Thirteen occupants died in two of the three accidents. In each mishap, the velocity of the core vortices of the 757 were so strong and violent that they were able to force the following airplanes into an unrecoverable loss of control. In two additional and separate instances, the wake vortex of 757s threw an MD-88 and a 737 into a severe, induced roll. The crews were able to successfully recover, but not before the aircraft dropped dangerously close to the ground.

In light of the recent accidents and incidents, the Safety Board conducted a special investigation to examine the circumstances associated with 757 wake-vortex turbulence. The purpose of the report was to determine what improvements might be needed in existing procedures to reduce the likelihood of wake-vortex encounters.

58- According to the passage, which of the following is correct?

1) Severe vortex turbulence caused loss of life.

 2) Vortex turbulence is very weak in Boeing 757 airplane.

 3) Wing tip vertex is not considerable in Boeing 757 airplane.

 4) Vortex turbulence of B 757 is severe because of improper A/C design.

  1. Who determined potential safety hazard in B 757?

 1) IATA

2) ICAO

3) Boeing

4) NTSB

60- Due to B 757 Wake-Vortex, ..

1) 2/3 accidents happen

2) MD-88 had been crashed

3) 13 people died between 1992-1994

4) B 737 had loss of control and crashed into water

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع هوافضا